Hétszín Virág Közhasznú Egyesület

Pályázati felhívás

Győri Lions Alapítvány

Az Első Győri Lions Klub által alapított GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
A jelen pályázatot kiíró Győri Lions (közhasznú) Alapítvány, az alapító Első Győri Lions Klub révén része a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének, amely a világ legnagyobb jótékonysági civil szervezete. A több mint 46.000 klub közel 1,2 millió tagja a világ 193 országát lefedi. A klubtagok idejüket, képességeiket és anyagi forrásaikat áldozzák arra, hogy adományokat gyűjtsenek jótékony célokra. Az ENSZ és a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő célja - 1925 óta folyamatosan - a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése. A pályázat pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub és Alapítványa az általa megtartott jótékonysági rendezvények bevételéből, az előző adóévi Szja után az Alapítványhoz befolyt 1%-ból, és magánszemélyek, győri, illetve Győr környéki cégek, vállalkozók adományaiból teremti meg. A PÁLYÁZAT CÉLJA: A szociálisan is rászorult, tartósan, súlyos fogyatékossággal élők anyagi és mentális körülményeinek lehetséges javítása, alapvetően és elsősorban a vakok és a gyengén látók tekintetében. Az Alapítvány Kuratóriuma elsősorban olyan pályázatokat kíván támogatni, amelyek a fogyatékkal élő pályázók egy konkrét problémájának, lehetőleg hosszú távú, tartós megoldását célozzák meg. A Győri Lions Alapítvány elsődleges területi támogatási célcsoportja Győr város, és közvetlen környéke. Támogatásban egy naptári éven belül csak egyszer részesülhet ugyanaz a magánszemély. Ettől eltérni csak különleges méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján lehet. Az Alapítvány más alapítványt, valamint állami, önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szervezetet csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján támogat. 2 Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg - számlával igazoltan -, maradéktalanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön felhasználásra. Ezt a folyamatot az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követi. PÁLYÁZHATNAK: - látássérült, vak és/vagy egyéb fogyatékkal élő magánszemélyek. - fogyatékos embereket segítő egyesületek, intézmények. A pályázat kiemelten nyitott a vakság megelőzésére, valamint a vakok és gyengén látók életlehetőségeinek a látók életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítésére. Az Alapítvány a pályázat elbírálásakor méltányolja a szociális, karitatív vagy egészségügyi intézmények, egyesületek ajánlását. Pályázni a jelen "Pályázati Felhívás"-hoz tartozó "Pályázati adatlap" kitöltésével, majd annak a "Pályázati Felhívás"-ban közzétett email címre és határidőre történő beküldésével lehet. A “Pályázati adatlap” letölthető az Első Győri Lions Klub internetes honlapjának alapítványi fejezetéből: www.lions.gyor.hu vagy a www.gyorivakok.hu; www.totemalkotomuhely.hu; www.gyoridiab.hu; www.mkgymse.hu; www.barczi-gyor.edu.hu; www.egyavilagunkalapitvany.hu; www.hetszinvirag1998.com; www.mittehetnek.hu honlapokról. A pályázati adatlapok hiányos kitöltése, ill. az abban kért okiratok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után! A pályázati adatlapok kitöltésével és beküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatok elbírálása előtt, a kérelmező lakhelyén, képviselőin keresztül, személyes látogatás keretében meggyőződjön a pályázatban szereplő információk, körülmények valódiságáról. A pályázatok legkésőbbi beadási határideje: 2023. október 25. (szerda) éjfél /A pályázatok elbírálási határideje: 2023. december 10./ Email cím: gyorilionspalyazat@gmail.com ========================================================== KEDVES TÁMOGATÓINK! A 30 éve sikeresen működő Győri Lions Alapítvány továbbra is tisztelettel várja és szívesen fogadja a segíteni akaró magánszemélyek és vállalkozások pénz-adományait az Alapítvány 10103379-47313700-01004006 számú bankszámlájára. /Közhasznú Alapítványunk adókedvezményre jogosító adóigazolás kiadására jogosult!/ ========================================================== Győr, 2023. október 1. A Győri Lions Alapítvány kuratóriuma

HétszínVirág bál 2023

Ismét megrendezésre kerül a HétszínVirág jótékonysági bál  a győri Zöldfa Étteremben. 

Időpont: 2023.október 14. 19 óra

A belépő ára, mely tartalmazza a vacsorát is: 8000 Ft.

A hangulatot Fecó szolgáltatja

Sztárvendég: Venczel-Kovács Zoltán
Hétszínvirág Bál 2022

Idén is megrendezésre kerül a HétszínVirág Jótékonysági Bál. 

Helyszín: Zöldfa Étterem Győr

Időpont: 2022. október 22.szombat 19. óra

A belépő ára 7500 Ft, amely tartalmazza a vacsorát is

A bálon lesz zene, tánc,jó hangulat hajnalig és természetesen tombola sorsolás

Hétszínvirág Bál 2021

Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik részt vettek a 2021.10.16-án megrendezett Hétszínvirág Jótékonysági bálon a Zöldfa Étteremben Győrben! Továbbá hálás köszönet támogatóinknak hogy idén sem feledkeztek rólunk és gyermekeink öröméről!