Hétszín Virág Közhasznú Egyesület
Adószám: 18536601-1-08

Kivonat


társadalmi szervezet nyilánvartási adatairól


A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1886

A társadalmi szervezet neve: "HétszínVirág" Közhasznú Egyesület 

A társadalmi szervezet székhelye: 9023 Győr, Álmos utca 26.

A társadalmi szervezet célja: halmozottan sérült személyeket nevelő családok érdekképviseletének elősegítése. Olyan intézmény létrehozása, melyben megoldható a Győr és környékén élő halmozottan sérült személyek napközbeni ellátása, szakemberek felügyelete mellett. Támogatás nyújtása, kapcsolattartás belföldi és külföldi hasonló szervezetekkel, intézményekkel.

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális tevékenység

A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: közhasznú

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: Beck Gáborné, 9023 Győr, Álmos utca 26.

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.E.KH.61.896/1998


Máriássyné Szemere Katinka:
A fületlen bögre

Ma elmosogattam éppen este nyolcra,
Rakosgatom fel a bögréket a polcra.
Kettő van fületlen, de elölről szépek,
Egészen olyanok, mint a többi épek.
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni,
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni!
Mert hiszen töretlen használhatóságuk,
És csak szépséghiba ez a kis hibájuk.

Most az jut eszembe: sok felebarátom,
Hogyha képletesen fületleneknek látom,
Úgy teszem-e őket életem polcára,
Hogy ne lássak mindig arra a hibára?
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra,
Mert csak ha így térek egykor nyugovóra,
Akkor tesz el úgy az igazságos Isten,
Ahogy a bögréket rakosgattam itten:
A mennyei polcra nagyirgalmú szemmel,
Hátrafelé az én letörött fülemmel.